OXxOFF styrer beluftningen fuldautomatisk og nedsætter let energiforbruget med 25% uden effektforringelser

Erfaringer fra en lang række manuelle målinger i processtanke på forskellige renseanlæg indikerer, at det kan være særdeles vanskeligt at sikre, at beluftningen i tanken altid er optimal.

Man står ganske enkelt meget ofte med en lang række åbne spørgsmål, som kun løbende målinger kan give entydige svar på:

  • - bør diffuserne udskiftes fordi iltoverførslen gradvist er blevet dårligere?
  • - bliver der beluftet for meget, eller kan iltudnyttelsen og dermed energiforbruget forbedres?
  • - giver beluftningen den optimale rensning for kvælstof?
  • - skyldes høj ammoniumkoncentration eller lav iltkoncentration høj belastning eller overfladeaktive stoffer?
  • - tyder et uændret tryk fra kompressoren på god virkningsgrad?

Stjernholm OXxOFF opsamler løbende alle de data, der er relevante som parametre så styringen af kompressorer, ventiler og de biologiske processer bliver optimal.

Data leveres løbende enten trådløst eller kablet. På baggrund af såvel realtidsdata og historiske data beregnes og præsenteres i grafiske gengivelser

  • - Iltudnyttelsesprocent (OTE)
  • - Standard iltudnyttelsen (OTE) korrigeret for iltindhols i vandfase (SOTE)
  • - Luftflow Nm3/luft/m2/time
  • - Iltoverførsel  g ilt/m2/time

Stjernholm OXxOFF produceres på vores eget værksted. Elektronik komponenter leveres fra anerkendt leverandør og det hele bygges ind i et hus støbt i glasfiber. OXxOFF’en er bygget til at flyde på overfladen, men af hensyn til servicering og inspektion ophænges enheden i et specielt servicebeslag, som monteres på tankvæggen. OXxOFF'en kan således hæves og sænkes fra tanken, drejes 360 grader og fastlåses i en valgfri position.

 

Stjernholm OXxOFF er for øjeblikket installeret på forsøgsbasis i Sønderborg og Hedensted. Billederne her under er fra Hedensted.


Antenne og kabler er placeret i måleenhedens top. Rækkevidde er afhængig af lokale forhold og placering af opsamlingsenhedens sensor.


Servicebeslaget gør det muligt at hæve og sænke enheden, dreje den 360 grader og fastlåse den i en hvilken som helst position. Dette letter inspektion og service.


Realtids- og historiske data præsenteres i en let overskuelig form på et samlet skærmbillede – evt. på en trykfølsom skærm.


 

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11