Stjernholm skal sælge Struvit anlæg

Læs pressemeddelelse

Læs artikel på DANVA

Eneforhandlingsaftale med FSM Riste underskrevet

Stjernholm har indgået en aftale om eneforhandling af de anerkendte FSM riste på det danske marked. Dermed dækker vores produktsortiment og know-how ethvert tænkeliogt behov. Hertil kommer vores patenterede skyllesystem til udligningstanke.

Ring og få inspiration til en bedre løsning.

Meningen med stjernholm

Læs vores profilbrochure
Code of Care

Vi ønsker at have en social og menneskelig profil

OXxOFF ligner mest af alt en UFO

DHI og DONG tester Stjernholm OXxOFF hos Århus Vand.

Læs artikel her

Nøglefærdige pumpestationer

- Et nyt spændende Stjernholm koncept

Stjernholm på TV

TV MidtVest har været på besøg.
 

OXxOFF
samarbejde

Driftøkonomi/løbende besparelser
i stedet for laveste pris

For os er det af afgørende betydning, at vi kan stå inde for driftsøkonomien og kvaliteten i de produkter og løsninger vi tilbyder vores kunder.

Vi arbejder altid ud fra et mål om at optimere den fremtidige drift med hensyn til nytteeffekt i forhold til forbrug af energi, menneskelige ressourcer, og vedlige- holdelsesomkostninger.

Dialog om optimale løsninger
i stedet for diktater

Vi lægger vægt på en god og seriøs dialog om muligheder og løsninger med udgangspunkt i de faktiske forhold på den enkelte forsyning. En god snak med de mennesker, som til daglig er beskæftiget på stedet, giver ofte et langt mere nuanceret billede af ønsker, behov og muligeder end selv de bedst dokumenterede analyser og teorier.

Gennemført service
- også efter aflevering

For Stjernholm er et ord et ord. Vi står ved vores ansvar indtil alt kører og fungerer, som det skal. Og vi kobler gerne en langtids serviceaftale til fast pris på vores maskiner og installationer. Vi tilbyder kun produkter, som vi selv kender og kan stå inde for.

Ærlighed og 15 års erfaring
som grundlag for rådgivning

Der findes ikke mange i branchen, som besidder en større viden om vandrensning end Stjernholm.
I næsten 15 år har vi beskæftiget os med spildevand og vi har derfor et indgående kendskab til stort set alt, hvad der findes på markedet. Det kommer vores kunder til gode, når de samarbejder med os.

Desuden er ærlighed et nøgleord hos os. Derfor kan du være sikker på, at du får vores oprigtige mening om enhver problemstilling – uanset om den er til fordel eller ulempe for os selv. Vores gode navn og rygte er vigtigere end en hurtig forretning på tvivlsomme betingelser.

FEDT samarbejde
med branchens ypperste

Vi erkender gerne, at vi har behov for hjælp, for at kunne tilbyde vores kunder optimale løsninger på alle områder. Derfor har vi indgået et usædvanligt tæt samarbejde med en række af de leverandører, som kan hjælpe os med at gøre vores produktpalette komplet.

Alle vores kollegiale samarbejdsaftaler er opbygget på de samme grundsten, som vi selv ønsker at bygge samarbejdet med vores kunder på. Derfor kan vi trygt sige, at vi har et FEDT samarbejde med branchens ypperste!

100% åbenhed og tilbud
om alternative samhandelsformer

Vi indrømmer gerne at vi har behov for at tjene penge. Det specielle er, at vi også godt vil fortælle vores kun der hvor meget vi tjener. Hos os kan du derfor samarbejde om levering af løsninger i åbne kalkulationer med forud aftalt dækningsbidrag.

På den måde gør vi vores samarbejde uafhængig af valg af underleverandør og lader valget 100% styre af driftsoptimering i stedet for avanceoptimering.

Branchens ubetinget stærkeste
produktsortiment

Vi har netop tilbagekøbt den første sandvasker vi producerede på vores eget værksted. Efter hele 14 års uafbrudt drift står den stadig 100% funktionsdygtig – stort set med originaldele overalt.

Den er vores udgangspunkt for den kvalitet vi søger i opbygningen af hele vores sortiment – uanset om der er tale om egenproduktion – Stjernholm Products - eller agenturprodukter – Stjernholm Tools.

Denne holdning medfører, at vi sjældent bliver valgt, når udbuddet ubetinget går efter ”laveste pris”. I stedet klarer vi os ofte rigtig godt, når tilbagebetalingstid og levetid får lov til at vægte!

Sparring med kvalificerede,
ansvarsbevidste medarbejdere

Vi ønsker at bygge vores samarbejde på gode, langvarige relationer. Det stiller store krav til vores medarbejdere, som i den forbindelse er et vigtigt aktiv.

Uanset om du er i kontakt med vores smede og servicemontører eller en af medarbejderne i salg/projekt kan du være sikker på at blive mødt af en serviceminded medarbejder, som vil gøre sit ypperste for at tilbyde dig den sparring og hjælp, du efterspørger.

Bedre løsninger

Stjernholms produkt-sortiment er sammensat af en række egenprodukter og agenturprodukter af meget høj standard.

Her kan du se, hvordan vi sikrer dig Bedre løsninger.

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11