STJERNHOLM A/S

Velkommen hos Stjernholm

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Vi bruger den nyeste viden aktivt og arbejder løbende med at bringe ny, brugbar viden ind i vores løsninger.

Vi fokuserer i høj grad på håndgribelige og målbare fordele ved de løsninger, vi tilbyder vores kunder. Investeringen skal kunne betale sig - og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år på nyinvesteringer.


Det er let at være kunde hos Stjernholm

Hos Stjernholm er vi altid med, når der sker noget i branchen. Du vil derfor let kunne møde os på messer, udstillinger, kurser og i medierne. Vi inviterer desuden selv til erfa-udveksling for både folkene i driftsafdelingerne og for rådgivere.

Du er altid velkommen hos Stjernholm.

 


 


 

 

Danmarkskort

Handels-, produktions-, ingeniør og rådgivnings-virksomhed med speciale i løsninger til vandbehandling på renseanlæg, i kloaksystemer på vandværker samt renovering af pumpestationer mv.

Stiftet i 1997 af Kaj Stjernholm.

Hovedkvarter i Ringkøbing
- afdelinger i Randers og Slagelse.

Godt 25 medarbejdere fordelt på de 3 afdelinger.

Se vores 5 hovedbrochurer her:

Forbehandling

Proces

Slambehandling

Uden for hegnet

Service

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11