Produkter

Stjernholms produktprogram dækker hele spektret fra kloaksystemet
over forbehandlingen, renseprocessen til efterbehandlingen.

Produktpaletten er optimeret i forhold de 3 vigtigste parametre:

ENERGIFORBRUG - DRIFTSIKKERHED - ARBEJDSMILJØ/HYGIEJNE

Programmet er desuden sammensat af en stor del egenproduktion og
en række agenturer fra en række førende leverandører rundt i verden.

Her kan du få et overblik over programmet. Vil du se foto,
teknisk beskrivelse og data klikker du blot på det enkelte produkt.
  Kloaksystem:
Skyllesystem
Rensegrise
Flightcase
Rørsøger
Statisk rist
Overløbsrist
Pumpestationer

Forbehandling:
Mekanisk finrist
Bormet mekanisk finrist
Sneglepresse til ristegods
Ristegodsvasker
Transportsystem
Sandvasker
Rist til overløbsbygværk
Plastposer til ristegods
Sandvaskeranlæg
Skruepresse

Procesudstyr:
Bundbelufter
Tromlesi
Afvander
Ultralydsanlæg
OXxOFF

Efterbehandling:
Båndfilter
Selvrensende automatisk filter

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11