Produkter

Stjernholms produktprogram dækker hele spektret fra kloaksystemet
over forbehandlingen, renseprocessen til efterbehandlingen.

Produktpaletten er optimeret i forhold de 3 vigtigste parametre:

ENERGIFORBRUG - DRIFTSIKKERHED - ARBEJDSMILJØ/HYGIEJNE

Programmet er desuden sammensat af en stor del egenproduktion og
en række agenturer fra en række førende leverandører rundt i verden.

Her kan du få et overblik over programmet. Vil du se foto,
teknisk beskrivelse og data klikker du blot på det enkelte produkt.
  Forbehandling:
Mekanisk finrist
Filterbælt rist
Riste til overløbsbygværker
Ristegodsvasker
Sandvasker
Tromlesi
Transportører
Sandvaskeanlæg

Process:
Bundbeluftning
OXxOFF
Sneglepumper


Slambehandling:
Skruepresse
Forafvander
Transportører
Ultralydsanlæg
Polymeranlæg
Struvit - udvinding af phosphor
Dekantercentrifuge

Uden for hegnet:
Skyllesystem
Rensegrise/sendestationer
Pumpestationer
Riste til overløbsbygværker


Øvrige:

Plastposer til ristegods

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11