Stjernholm Dagene blev en succes Stjernholm Dagene 2015 billeder

Forbehandling:

Stjernholm Sandvasker

Den optimale forbehandling af spildevandet minimerer slidtage og udfordringer på resten af renseanlægget.

Stjernholm tilbyder markedets stærkeste produktprogram til fraseparering af alle typer organisk og uorganisk materiale.

Kontakt os og få inspiration til en bedre løsning.


Specialkoncept til kvægbrug med sand i liggebåse:

Specialkoncept til kvægbrug med sand i liggebåse

Distributor BENELUX:
www.bosecosystems.com

Process:

Optimal styring med henblik på effektivisering af beluftningen er en mærkesag for Stjernholm.

Vi tilbyder markedets bedste udstyr til bundbeluftning og med overvågning ved overfladen kan vi optimere driften 100% - inkl. udledning af lattergas.

Den komplette løsning med bundbeluftning og OXxOFF måling er gennemtestet og resultaterne taler for sig selv.

Slambehandling:

Stjernholm Skruepresse

Effektiv afvanding før deponering er et must på ethvert renseanlæg. Hvilken løsning der er den bedste afhænger af de lokale forhold.

Stjernholm dækker alle behov med et stærkt produktsortiment bestående af forafvander, polymeranlæg, skruepressere, dekantere og ultralydsanlæg.

SE CASE FRA HORSENS VAND A/S
Hvor investering i ny dekanter betyder besparelse på over 200.000 kr. pr. år.

Nyeste produkt i sortimentet er Phosphorcare til fjernelse af struvit.

Læs Miljøstyrelsens rapport om Fosforgenvinding ved struvitudfældning

Uden for hegnet:

Stjernholm Skyllesystem

Centraliseringen af spildevands-rensning stiller store krav til opbygning og vedligeholdelse af faciliteterne ”uden for hegnet”.

Her kan vi anbefale vores nye pumpehuse til pumpestationer.

Stjernholm hjælper vi gerne med rensegrise og sendestationer til rørsystemet, skyllesystemer og præfabrikerede skylletårne til udligningstanke og mekaniske selvrensende riste til overløbs-bygværker.


 

Satser du på driftsøkonomi og løbende
besparelser frem for laveste pris - så læs

De 12 budTAK TIL ALLE
som besøgte os i Tåstrup og Korsør.

HER kan du se billeder fra udstillingerne.

Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11